Overnatting

Hotellet har 6 rom og 3 hytter, totalt 37 sengeplasser.
Restaurant og bar. Alle måltider kan bestilles.
Møter og selskaper kan arrangeres hos oss.
Dine opplevelser og aktiviteter kan bestilles hos oss.

Kontakt oss på 97 59 29 29
eller på booking@skagisenja.no